Murning

BIMEKS AB är proffs på alla murar och puts arbete och kan hjälpa Dig/Er med allt som handlar om tegel, sten och bruk.

Några exempel på våra tjänster:

– Skorstensmurning
– Husstomme murning
– Fasadmurning
– Mellanväggmurning
– Stödmurar
– Ytterväggmurning
– Fondväggmurning
– Gjutning av betong plattor

Putsning

Putsning

Behöver Du/Ni hjälp med fasadputs eller inomhusputs så kan vi hjälpa Er med alla fasadtyper och putsjobb både vägg och takputs. Inomhusputs gör vi så bra att ingen målarspackel behövs efteråt samt ytan blir fin, charmig och rak så att man kan måla direkt
på puts.

Fasadputs – några exempel:

  • kalkputs
  • stänkputs
  • sprutputs
  • terrasitputs
  • slätputs
  • ädelputs

Naturligtvis kan vi renovera och laga alla tidigare putsade ytor med väldigt bra resultat. Vi lämnar up till 10 års garanti på fasadputs och murarbete som vi utför enligt våra rekommendationer.