Akvariet på Malmö Museer – murning och putsning

Malmö Stad

Totalentreprenad Byggmästarna i Skåne AB

Underentreprenör Bimeks Mur & Puts i Skåne AB